Prezes samorządu lekarzy apeluje do posłów ws. minimalnych płac

W imieniu lekarzy i lekarzy dentystów Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z prośbą o poparcie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z wprowadzonymi i przyjętymi przez Senat RP 10 czerwca 2021 r. poprawkami.