GSK się dzieli: powstało New GSK. Dział konsumencki będzie oddzielną spółką

Globalny koncert tworzy dwie osobne organizacje: produktów konsumenckich i OTC oraz New GSK. Ta druga będzie odpowiadać za badania i rozwój oraz leki specjalistyczne i szczepionki.